ÂU VIỆT FURNITURE – khen thưởng nhân viên

“Đặt con người làm nền móng và kế hoạch luôn đi cùng hành động”

Nhằm tạo động lực cho các nhân viên trong công ty, ÂU VIỆT FURNITURE luôn tổ chức các buổi lễ để khen thưởng tuyên dương các cá nhân có thành tích tốt trong công tác và hoạt động tích cực.

Công tác này luôn luôn được ÂU VIỆT FURNITURE đề cao và duy trì nhằm tạo động lực cho nhân viên, các cá nhân xuất sắc sẽ phát huy được thành tích đóng ghóp cho công ty tạo ra các sản phẩm tốt tới đến tay khách hàng.

Hiệu được rằng con người sẽ luôn là nền mong cho mọi sự phát triển ÂU VIỆT FURNITURE luôn mong muốn mang lại cho công nhân viên một môi trường làm việc mang tính sáng tạo, hỗ trợ và cùng nhau phát triển. ÂU VIỆT FURNITURE đã và đang lên các chương trình để hành động cùng cá nhân, tổ chức các chương trình nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ, khuyến khích tư duy phát triển và cùng phát triển.

ÂU VIỆT FURNITURE tin rằng thành công của ÂU VIỆT FURNITURE ngày hôm nay và tương lai là phụ thuộc lớn vào cán bộ công nhân viên công ty ! ÂU VIỆT FURNITURE sẽ luôn đồng hàng và đưa ra các hành động cụ thể, khen thưởng thiết thực cho nhân viên ! để đưa ÂU VIỆT FURNITURE vươn lên tầm cao mới, tầm cao của sản phẩm ÂU VIỆT FURNITURE, sản phẩm của người Việt tới thế giới !

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *