ÂU VIỆT FURNITURE- Công tác đào tạo nhân viên

Do hoạt động hiệu quả và đạt được niềm tin với khách hàng, ÂU VIỆT FURNITURE đã nhận được nhu cầu cao trong năm 2020 và 2021 từ các đối tác tin cậy. Do vậy nhằm nâng cao sự phục vụ cho khách hàng, đảm bảo đáp ứng linh hoạt và đủ số lượng cho khách hàng, ÂU VIỆT FURNITURE đã liên tục lên kế hoạch đào tạo cho các công nhân viên.

Luôn sáng tạo và phát triển mang lại cho khách hàng những giá trị sản phẩm tốt nhất, nâng cao dịch vụ và hợp tác nhằm tạo sự tin tưởng của khách hàng trong hợp tác bền vững !

Các hình thức và đối tượng đào tạo:

  • Đào tạo chuyên viên: dành cho nhân viên nâng cao với mục đích nâng cao nghiệp vụ. chuẩn bị cho nhiệm vụ mới
  • Đào tạo nhân viên mới: dành cho nhân viên mới
  • Đào tạo trong khi làm việc: Nhân viên sẽ được học hỏi qua công việc thực tế.
  • Họp định kỳ trong nội bộ: Thông qua các buổi gặp mặt theo định kỳ tuần, tháng, quý được áp dụng cho việc đào tạo một kỹ năng cho nhiều đối tượng.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *